In het GO! is iedereen VIP. Ook in K.A. Redingenhof. Geregeld zetten we iemand in de kijker. Een leerling, een leraar, een ouder, een oud-leerling... Mensen die ons boeien. En ons dagelijks inspireren.