Het lesmateriaal voor de leerlingen wordt aangeboden via handboeken, werkschriften en kopieën. Tijdens de eerste week van het schooljaar worden de leerlingen uitgenodigd om hun handboeken en werkschriften te komen afhalen bij hun opvoeder.

De meeste handboeken kunnen gehuurd worden via het boekenfonds. Hiervoor betalen de leerlingen een waarborg (contant) bij ontvangst van de boeken. Dit bedrag wordt teruggestort op het einde van het schooljaar wanneer de leerlingen de boeken in goede staat teruggeven aan hun opvoeder.

De werkschriften worden op hetzelfde moment opgehaald en worden contant betaald. U krijgt een overzicht van de aan te kopen werkschriften bij de inschrijving.

Bij het rapport ontvangt u een rekening voor de aankoop van de agenda, de huur van de boeken, het gebruik van de informaticauitrusting en de gemaakte kopieën.