Het project 'Coachen na de schooluren' is bestemd voor leerlingen van 6 TSO en bereidt hen voor op hun doorstroming in het hoger onderwijs. Dit gebeurt door de leerlingen van het zesde jaar voor te bereiden op academisch taalgebruik en het maken van werkstukken.

De leerlingen krijgen wekelijks ondersteuning van een tutor bij het schrijven van de GIP (geïntegreerde proef). Deze tutoren zijn laatstejaarsstudenten uit het hoger onderwijs, en zijn dus ook het perfecte aanspreekpunt als leerlingen vragen hebben over de structuur van het hoger onderwijs.

De leerlingen worden elke dinsdag na hun laatste lesuur een uur begeleid in het OLC (Open Leercentrum) van de school.